[ImageJ]   
[ICO]NameLast modified

[TXT]PlotStackData.txt 2010-07-29 14:18
[TXT]angles.csv 2010-07-29 14:18
[TXT]xyz-points.txt 2010-07-29 14:18